Els principals problemes que tenen els autònoms es poden dividir en 3 grans grups:

 • Els de caire econòmic: Accés a finançament, liquiditat i costos.
 • Els de gestió empresarial: Dificultat per contractar, accés a la tecnologia i la formació.
 • Els que afecten la seva vida personal: desprotecció social en situacions d’atur, jubilació i malaltia o desprotecció del patrimoni privat.

Cotitzar per la base mínima té unes conseqüències

Les prestacions que ofereix la Seguretat Social cotitzant per la base mínima són les prestacions següents

Baixa Laboral

Les prestacions que ofereix la Seguretat Social cotitzant per la base mínima són les prestacions següents Dades per al càlcul Pensions

 • Viduïtat Titular amb menys de 60 anys: 513,10 €.
 • Orfandat Per fill < 25 anys: 207€
 • Si mor, Podria garantir la qualitat de vida de la família?

Prestacions: Dades per al càlcul Pensions

 • Incapacitat Permanent Total Per a la seva feina habitual i amb cònjuge a càrrec: 397,50€.
 • Incapacitat Permanent Absoluta Per a tota feina i amb cònjuge a càrrega :835,80€.
 • Gran Invalidesa Necessitat de ser assistit per una altra persona: 1.183,40€.

I si no pogués tornar a treballar perquè li concedissin una Incapacitat, seria suficient aquesta quantitat per continuar amb el nivell de vida i les despeses que derivin d’aquesta situació?

Prestacions: Dades per al càlcul Pensions

Jubilació Tenint en compte els darrers 25 anys cotitzats: 835,80€.

Quan es jubili, en tindrà prou amb aquesta pensió per garantir-ne la qualitat de vida?

Solucions als problemes

Davant d’això l’autònom té 2 opcions:

 1. Augmentar la base de cotització, de la mínima a la màxima
 2. Tenir assegurances privades que resolguin aquests problemes:
  • Assegurança d’Incapacitat Temporal (ITT) per garantir el seu “sou” en cas de tenir una baixa laboral de llarga durada.
  • Vida Risc per assegurar la família en cas de defalliment.
  • Assegurança d’estalvi per garantir-ne la jubilació.
Scroll to Top