Accidents Col·lectius

Assegurances Accidents Col·lectius

Perquè l’èxit de la teva empresa depèn, en gran mesura, de la seva implicació, motivació i satisfacció, té cura d’ells amb Assegurança Accidents Col·lectius . La millor manera dassegurar la seva estabilitat econòmica i la tranquil·litat dels seus familiars en cas daccident.

Cobertura:

  • A l’àmbit professional.
  • A la vida privada o…
  • 24 hores els 365 dies de l´any.
  • Cobertures bàsiques : mort i incapacitat permanent per accident.
  • Ampli ventall de cobertures opcionals : incapacitat temporal, dietes per hospitalització, assistència en viatge, infart…

Modalitats:

Nominat
Reservat a col·lectius poc nombrosos, dels quals es detallarà el nom i activitat professional de cada individu.

Innominat
Per a col·lectius els treballadors dels quals s’agrupen per activitat professional, sense noms ni dates de naixement. La prima és provisional (regularitzable cada venciment anual de la prima).

Conveni
Cobertures exigides per l’assegurança d’accidents col·lectius obligatòria de cadascun dels convenis dels diferents sectors laborables.

Scroll to Top