La protecció que necessita davant de possibles reclamacions

Assegurança específica per a administradors i directius que protegeix el seu patrimoni personal davant de possibles reclamacions de creditors, accionistes o empleats, per actes incorrectes en l’exercici del seu càrrec

 • A l’últim any, les reclamacions contra directius han crescut un 60% .
 • Els concursos de creditors s’han incrementat un 100%.
 • Les empreses més concursades són PIMES.
 • Els sectors més afectats són el de la construcció, l’industrial, l’energia i l’immobiliari.
 • Els accionistes i empleats són els que fan més reclamacions.

En cobrir la Responsabilitat Civil Personal de la persona assegurada, queda cobert el seu patrimoni personal davant de reclamacions cobertes per la pòlissa. I a més, aquesta assegurança inclou a la pòlissa altres cobertures igualment importants:

També els béns del vostre entorn

 • Béns del cònjuge o de la parella de fet.
 • Béns hereditaris, hereus i representants legals.

Més enllà del venciment

 • Pot declarar un sinistre fins a 12 mesos més tard del venciment de la pòlissa, si aquest va succeir durant la vigència.
 • Fins i tot podria declarar-ho fins a 72 mesos més tard, en cas de jubilació durant la vigència de la pòlissa.

Figures empresarials cobertes

 • Director duna entitat participada.
 • Societats filials creades i adquirides durant el període dassegurança.
 • Indemnització extra per a administradors independents.
 • Secretari i vicesecretari no consellers.

Despeses incloses

 • Despeses d’investigacions en què incorri la societat assegurada.
 • Despeses de defensa i liquidacions.
 • Despeses de constitució de fiances penals.
 • Despeses d´aval concursal.
 • Despeses d’extradició.
 • Despeses de publicitat.

Altres cobertures

 • Reclamació per pràctiques de treball (mobbing, acomiadament, assetjament, discriminació…).
 • Contaminació.
 • Fiances civils.

Pide ahora cotización

Otros seguros para ti

Scroll to Top