Assegurança Professionals

És una assegurança pensada per ajudar a suportar les càrregues econòmiques que puguin sorgir en cas de patir un accident, i així evitar un desequilibri de l’estabilitat econòmica familiar .

L’objecte d’aquesta assegurança és garantir el pagament a l’assegurat autònom o al beneficiari , en cas d’accident, les indemnitzacions que s’hagin pactat a les condicions particulars de la pòlissa i les prestacions de cada garantia.

En les condicions particulars, que es regeixen per les generals i les especials, s’han de detallar els capitals, les garanties i les cobertures de l’assegurança.

S’ofereix una assegurança amb unes cobertures bàsiques que pretenen donar resposta a les necessitats del client, per la qual cosa es converteix en una solució completa per a la majoria d’imprevistos que puguin ocórrer. S’ofereix:

 • Cobertura 24 hores els 365 dies.
 • A qualsevol lloc del món.
 • S’aplica tant a l’àmbit de la vida privada com a la professional.
 • Mort per accident o accident de circulació.
 • Invalidesa permanent per accident o accident de circulació.
 • Incapacitat temporal per accident.
 • Despeses dassistència sanitària per accident.
 • Mort per infart de miocardi.

Les garanties més destacades del producte són:

 • ILT: en cas d’invalidesa temporal per accident, contractant la garantia d’incapacitat temporal pagarem una indemnització com a substitució o complement de la prestació de la seguretat social.
 • Aquesta indemnització ve definida per un BAREM fix, amb els avantatges que això comporta:
 • Sense seguiment de la baixa, si l’assegurat es recupera abans dels dies determinats al barem, cobrarà igualment l’import dels dies establerts per a aquesta patologia (segons diagnòstic mèdic).
 • Sense haver d’esperar l’alta mèdica: Quan l’assegurat disposi del diagnòstic, podrà sol·licitar la indemnització.
 • Claredat, en tot moment l’assegurat sap el que percebrà
Scroll to Top