Responsabilitat Civil Professional

En l’exercici de la seva activitat professional, les empreses i els autònoms estan exposades a cometre errors, omissions oa patir actes deshonestos per part d’empleats, que poden comportar reclamacions o demandes per part de tercers. Eviteu sorpreses i contratemps, protegiu el patrimoni de la vostra empresa.

Aquestes són algunes de les activitats recomanades a què es dirigeix ??aquest producte:

 • Administradors de finques
 • Agències de detectius
 • Agències de publicitat
 • Agents de propietat immobiliària
 • Àrbitres esportius
 • Assessors d’imatge
 • Assessors fiscals, comptables i laborals
 • Call Center
 • Consultories
 • Empreses de treball temporal
 • Estudis fotogràfics
 • Gestors administratius
 • Guies turístics
 • Impremtes
 • Investigadors privats
 • Organitzadors d’esdeveniments
 • Traductors i intèrprets

Responsabilitat mediambiental i civil per contaminació

Avui dia, que el dret dels ciutadans a gaudir d’un medi ambient adequat com a condició indispensable per al desenvolupament de la persona és un fet

Responsabilitat mediambiental: Amb aquesta garantia donem cobertura als danys per contaminació que es causin al medi ambient.

 • Costos de reparació primària, complementària i compensatòria.
 • Costos d’evitació en els casos en què ja s’ha produït el sinistre mediambiental.
 • Costos de prevenció davant de l’amenaça imminent de dany mediambiental.
 • Costos de neteja, inclosos els de la pròpia situació assegurada.

Responsabilitat Civil per a Administradors i Directius (D&O)

Assegurança específica per a administradors i directius que protegeix el seu patrimoni personal davant de possibles reclamacions de creditors, accionistes o empleats, per actes incorrectes en l’exercici del seu càrrec.

Cobertures principals :

 • Responsabilitat Civil Personal dels Assegurats.
 • Reemborsament a la societat assegurada, si aquesta s’ha fet càrrec de la indemnització en nom de l’assegurat per una reclamació coberta per la pòlissa.
 • Despeses de defensa

Responsabilitat Civil Sanitària

Responsabilitat Civil per a sanitat privada garanteix les responsabilitats del centre sanitari en el desenvolupament de la seva feina, inclosa la responsabilitat professional.

Un producte adreçat a més de 74.000 empreses a tot Espanya

 • Consultoris mèdics.
 • Clíniques dentals.
 • Centres de fisioteràpia.
 • Centres de podologia.
Scroll to Top