Responsabilitat Civil Transportista

A Corpas&Llorente pensem en la seva tranquil·litat. Per això, us assegurem la Responsabilitat Civil Contractual com a transportista per carretera (segons valor LOTT i CMR(1), és a dir, que cobrim els imprevistos que pugui tenir el transport des que es rep la mercaderia fins que es lliura al client.

Cobertura principal:

  • Responsabilitat civil contractual per danys a les mercaderies
  • En trànsit nacional subjecte a les disposicions legals espanyoles segons LOTT.
  • En trànsit internacional subjecte al conveni CMR

No deixeu en mans de tercers la protecció de les vostres mercaderies i assegureu-ne tot el valor davant els imprevistos que pugui tenir el transport per terra, mar o aire. A més, us oferim flexibilitat en la contractació i un gran ventall de límits assegurables.

Pide ahora cotización

Otros seguros para ti

Scroll to Top