Els principals problemes que tenen els autònoms es poden dividir en 3 grans grups:

 • Els de caire econòmic: Accés a finançament, liquiditat i costos.
 • Els de gestió empresarial: Dificultat per contractar, accés a la tecnologia i la formació.
 • Els que afecten la seva vida personal: desprotecció social en situacions d’atur, jubilació i malaltia o desprotecció del patrimoni privat.

Cotitzar per la base mínima té unes conseqüències

Les prestacions que ofereix la Seguretat Social cotitzant per la base mínima són les següents:

Baixa Laboral

Les prestacions que ofereix la Seguretat Social cotitzant per la base mínima són les prestacions següents Dades per al càlcul Pensions

 • Viduïtat Titular amb menys de 60 anys: 513,10 €.
 • Orfandat Per fill < 25 anys: 207€
 • Si mor, Podria garantir la qualitat de vida de la família?

Prestacions: Dades per al càlcul Pensions

 • Incapacitat Permanent Total Per a la seva feina habitual i amb cònjuge a càrrec: 397,50€.
 • Incapacitat Permanent Absoluta Per a tota feina i amb cònjuge a càrrega :835,80€.
 • Gran Invalidesa Necessitat de ser assistit per una altra persona: 1.183,40 €.

I si no pogués tornar a treballar perquè li concedissin una Incapacitat, seria suficient aquesta quantitat per continuar amb el nivell de vida i les despeses que derivin d’aquesta situació?

Prestacions: Dades per al càlcul Pensions

Jubilació Tenint en compte els darrers 25 anys cotitzats: 835,80€.

Quan es jubili, en tindrà prou amb aquesta pensió per garantir-ne la qualitat de vida?

Solucions als problemes.

Davant d’això l’autònom té 2 opcions:

 1. Augmentar la base de cotització, de la mínima a la màxima
 2. Tenir assegurances privades que resolguin aquests problemes:
  • Assegurança d’Incapacitat Temporal (ITT) per garantir el seu “sou” en cas de tenir una baixa laboral de llarga durada.
  • Vida Risc per assegurar la família en cas de defalliment.
  • Assegurança d’estalvi per garantir-ne la jubilació.
Scroll to Top